Zorginnovaties met blijvende impact
Klik hier
Dit is thinc
The Healthcare Innovation Center (THINC.) is onderdeel van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. We zien een forse toename van innovaties in de zorg. Onze missie is om de potentiële impact van zorginnovaties op een efficiënte manier, dicht bij de praktijk, te onderzoeken. Dit doen we door wetenschappelijke expertise en onderzoek beschikbaar te stellen aan zorginnovators. Wij denken al in een vroeg stadium mee over de werkzaamheid, bruikbaarheid en kosteneffectiviteit. Daarmee zorgt THINC. voor een daadwerkelijke meerwaarde van innovaties in de gezondheidszorg voor de eindgebruiker; van arts tot patiënt, van klant tot maatschappij.
Brede focus op innovatie
Focus op innovaties in de wereld van e-health, medische apps, medische technologie, medical devices, (internationale) zorgpaden en doorverwijssystemen
Multidisciplinair en gedreven
Een jong bedrijf met gedreven experts in een multidisciplinair team die graag meedenken en meewerken aan de innovatie.
Onderzoek op maat
Korte, efficiënte onderzoeken op maat, gebaseerd op kennis van onder meer HTA (health technology assessment), klinische epidemiologie, usability & feasibility, public health, ethiek, eerstelijnsgeneeskunde en implementatie.
Netwerk
Toegang tot patiëntengroepen, testgebruikers, KOL's, zorgprofessionals en zorgkosten.
Diensten
ontwikkel fase
Het werkingsmechanisme optimaal inrichten en verschillende invalshoeken (zorgverlener, patient, investeerder) meenemen in het ontwikkelen van een prototype
EARLY HTA
>
PAPIEREN PROTOTYPE
>
IDEATION / DESIGN THINKING
>
PROBLEM/NEEDS ANALYSE
>
LITERATURE REVIEW
>
idee fase
Het kritisch doorlichten van het innovatie-idee, het werkingsmechanisme en de doelgroep/context, het bepalen van de volgende stappen, uitzoeken van wet en regelgeving omtrent het idee en het vaststellen van tijdsplanning en een financieel plan met eventuele subsidies
TOEPASSINGS IDENTIFICATIE
>
CONTEXT & CURRENT PRACTICE ANALYSE
>
BEOOGD WERKINGSMECHANISME VASTSTELLEN
>
pilot fase
De fit met gebruikers en zorgcontext, de manier waarop het product effect heeft en de veiligheid van het product in een real-life omgeving vaststellen, Voor het eerst met je prototype info ophalen bij eindgebruikers over bruikbaarheid en haalbaarheid
EARLY HTA
>
FEASIBILITY TESTING
>
USABILITY TESTING
>
evaluatie fase
De informatie over bruikbaarheid en haalbaarheid uit de pilotstudie is omgezet in een volwassen product. In de evaluatiefase wordt de beoogde effecten en impact van dit product getoetst
HTA
>
KLINISCHE STUDIES
>
METHODOLOGIE VOOR KLINISCHE STUDIES
>
implementatie
Het vaststellen van de manier waarop en het toepassingsgebied waarin het product het best geimplementeerd kan worden
POST-MARKET SURVEILLANCE
>
Voucher
THINC. First – Voucher

Jij bent een startende zorginnovator, die impact wil maken in de zorg:

  • Je hebt nog een CE certificering nodig.
  • Je wilt weten wat de potentiële gezondheids- en economische effectiviteit van je innovatie is.

Er is een voucher van max. 5.000 euro beschikbaar voor een THINC. First product dat je een eerste stap in deze richting helpt.

Innovatie van evaluatie
Bij iedere innovatie wordt specifiek gekeken wat op dat moment de manier van onderzoek is die de meeste informatie oplevert. Up-to-date kennis en ervaring met diverse vormen van onderzoek zijn nodig omdat innovaties sterk van elkaar verschillen wat betreft werkingsmechanisme, veiligheid en complexiteit in gebruik door bijvoorbeeld patiënten of zorgverleners. Met andere woorden: “one size does not fit all”. In de afgelopen jaren is de toolbox van meer pragmatische studies sterk uitgebreid. Als THINC. team zijn we op de hoogte van deze ontwikkelingen of hebben we zelf bijgedragen aan deze nieuwe ontwikkelingen. Dit betekent dat wij vernieuwend advies op maat bieden wat betreft het optimale design van uw studie.
Projecten

Minddistrict

StrokeViewer

Regenexx

Noscendo GmbH

Clear.

OLVG Bariatrie

Protocol Feasibility

Medicinfo

Bilihome

Wachtenwaard

Baby@home

Vitaly platform

Virtual Fracture Care

Scinvivo

JINSHAN

Spatium

YON E I

Cordys

Tover

PhoenixDX

Leontienhuis

Ares Analytics

STRIDE

Philips Image Guided Therapies

Quarantaine coach

spreekuur.nl

PCaVision

Haermonics Flush

FrankySpeaking

Sapien 3

WeQare

Untire

Hervitas

BreasTel®

Fast Focus

Mind Mansion

Philips Healthcare

Oncode Institute

Docly

DeltaScan

FREE Bionics

MRIguidance

Release

Safe@home

GGZ Centraal

NightWatch

Protonentherapie

Wind Tales

Ons team
Frequently asked questions
Als onderdeel van het UMC Utrecht kunnen wij deelnemen in de aanvraag van subsidies waarin THINC. een deel van de diensten zal leveren. We kunnen de benodigde informatie opleveren en vaststellen welke kosten horen bij het leveren van deze diensten. Over het algemeen zijn wij onderdeel van een subsidie aanvraag als subcontractor, in een enkel geval als partner.
We leveren werk op maat. De onderzoeken en diensten die wij aanbieden verschillen in grootte, afhankelijk van de aard van de innovatie. Dit betekent dat we niet werken met vaste prijzen. In een eerste intake kunnen we gezamenlijk vaststellen waar een innovatie bij geholpen zou zijn, dit stelt ons ook in staat om aan te geven welke prijs hier bij hoort.
THINC. werkt over het algemeen met drie typen opdrachtgevers. Start-ups die een business case bouwen voor één medische innovatie, (MKB) bedrijven die meerdere medische innovaties naar de markt brengen, en grote, veelal internationale, bedrijven die medische producten produceren of werken aan de continue verbetering van medische producten. Deze opdrachtgevers hebben gemeen dat zij innovaties naar de markt willen brengen die het zorgsysteem blijvend verbeteren.
Tijdens een eerste afspraak horen we graag meer over de innovatie. Zo kunnen we inschatten in welke fase de innovatie zich bevindt. We horen graag welke volgende stap je als innovator zou willen zetten, dit koppelen we aan de diensten die wij kunnen leveren. Tevens leggen we je de inhoud en duur van onze producten uit, deze kunnen we beter inschatten als we de omvang van je innovatie goed begrijpen.
Contact
English Below

Beste THINC. relatie,

Langs deze weg willen we u meedelen dat het UMC Utrecht heeft besloten te stoppen met de activiteiten van THINC. (The Healthcare Innovation Center). Dit betekent dat er na zeven jaar een einde komt aan ons werk als een science as a service organisatie.

Impact op innovatie

In de afgelopen jaren hebben we met trots meer dan 150 bedrijven – variërend van start-ups tot multinationals – een flinke stap verder geholpen in hun uitdagende innovatieprocessen.
Zo hebben we talloze innovaties geholpen met effectiever en doelmatiger worden, toetreding tot de markt, of succesvolle implementatie.

Wetenschappelijk pionieren

THINC. heeft zich onderscheiden door wetenschappelijk, kort cyclisch en multidisciplinair innovatieonderzoek. We hebben nieuwe paden bewandeld en standaarden neergezet in formats, organisatie en methodologie. We zijn er trots op dat we hebben bijgedragen aan het definiëren van de normen voor toekomstig innovationderzoek in de sector.

Dankbaar

Onze waardering gaat uit naar de zorginnovators die hun vertrouwen in ons hebben gesteld. Grote dank gaat ook uit naar alle medewerkers van THINC. Hun collegialiteit, professionaliteit en onvermoeibare inzet hebben altijd het hart van THINC. gevormd.

Bedankt voor jullie vertrouwen, samenwerking en toewijding.

Met vriendelijke groet,

Peter Gisberts
Managing Directeur THINC.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met Peter Gisberts (p.g.l.gisberts@umcutrecht.nl)


----- English ------------------

Dear THINC. Relationship,

We would like to inform you that the UMC Utrecht has decided to stop the activities of THINC. (The Healthcare Innovation Center). This means that after seven years our work as a science as a service organization will come to an end.

Impact on innovation

In recent years, we are proud to have helped more than 150 companies – ranging from start-ups to multinationals – to take a big step forward in their challenging innovation processes. We have helped countless innovations become more effective and efficient, enter the market, or be successfully implemented.

Scientific pioneering

THINC. has distinguished itself through scientific, short-cycle and multidisciplinary innovation research. We have blazed new trails and set standards in formats, organization and methodology. We are proud to have helped define the standards for future innovation research in the sector.

Gratitude

Our appreciation goes out to the healthcare innovators who have placed their trust in us. A big thank you also goes to all THINC employees. Their collegiality, professionalism and tireless efforts have always formed the heart of THINC.

Thank you for your trust, cooperation and dedication.

Yours sincerely,

Peter Gisberts
Managing Director THINC.

For further questions, please contact Peter Gisberts (p.g.l.gisberts@umcutrecht.nl)
Overlay Image
English Below

Beste THINC. relatie,

Langs deze weg willen we u meedelen dat het UMC Utrecht heeft besloten te stoppen met de activiteiten van THINC. (The Healthcare Innovation Center). Dit betekent dat er na zeven jaar een einde komt aan ons werk als een science as a service organisatie.

Impact op innovatie

In de afgelopen jaren hebben we met trots meer dan 150 bedrijven – variërend van start-ups tot multinationals – een flinke stap verder geholpen in hun uitdagende innovatieprocessen.
Zo hebben we talloze innovaties geholpen met effectiever en doelmatiger worden, toetreding tot de markt, of succesvolle implementatie.

Wetenschappelijk pionieren

THINC. heeft zich onderscheiden door wetenschappelijk, kort cyclisch en multidisciplinair innovatieonderzoek. We hebben nieuwe paden bewandeld en standaarden neergezet in formats, organisatie en methodologie. We zijn er trots op dat we hebben bijgedragen aan het definiëren van de normen voor toekomstig innovationderzoek in de sector.

Dankbaar

Onze waardering gaat uit naar de zorginnovators die hun vertrouwen in ons hebben gesteld. Grote dank gaat ook uit naar alle medewerkers van THINC. Hun collegialiteit, professionaliteit en onvermoeibare inzet hebben altijd het hart van THINC. gevormd.

Bedankt voor jullie vertrouwen, samenwerking en toewijding.

Met vriendelijke groet,

Peter Gisberts
Managing Directeur THINC.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met Peter Gisberts (p.g.l.gisberts@umcutrecht.nl)


----- English ------------------

Dear THINC. Relationship,

We would like to inform you that the UMC Utrecht has decided to stop the activities of THINC. (The Healthcare Innovation Center). This means that after seven years our work as a science as a service organization will come to an end.

Impact on innovation

In recent years, we are proud to have helped more than 150 companies – ranging from start-ups to multinationals – to take a big step forward in their challenging innovation processes. We have helped countless innovations become more effective and efficient, enter the market, or be successfully implemented.

Scientific pioneering

THINC. has distinguished itself through scientific, short-cycle and multidisciplinary innovation research. We have blazed new trails and set standards in formats, organization and methodology. We are proud to have helped define the standards for future innovation research in the sector.

Gratitude

Our appreciation goes out to the healthcare innovators who have placed their trust in us. A big thank you also goes to all THINC employees. Their collegiality, professionalism and tireless efforts have always formed the heart of THINC.

Thank you for your trust, cooperation and dedication.

Yours sincerely,

Peter Gisberts
Managing Director THINC.

For further questions, please contact Peter Gisberts (p.g.l.gisberts@umcutrecht.nl)