THINC. evalueert de werkzaamheid, bruikbaarheid en kosteneffectiviteit van uw zorginnovatie
 

Oriëntatiefase

Doorlichten innovatie-idee of prototype op meerwaarde in de praktijk.

Pilotfase

Toetsen prototype op bruikbaarheid, acceptatie en werkzaamheid.

Evaluatiefase

Bewijzen werkzaamheid en meerwaarde in de praktijk .

Implementatiefase

Gecontroleerd invoeren in de praktijk.